Pracodawco przyjmij stażystę!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Pracodawco przyjmij stażystę!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie  poszukuje Pracodawców gotowych do podjęcia współpracy przy organizacji  4 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

 Organizatorem stażu może być:
. pracodawca,
. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
. rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna,
zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w
pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar
użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
. organizacja pozarządowa,
. pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.


Odpowiedzialny, kompetentny i chętny do pracy - właśnie taki może być Twój stażysta 29+! Za staż nie zapłacisz ani złotówki, a możesz zyskać kompetentnego pracownika!  Zaoszczędź swój czas- - Zadzwoń! - przyjedziemy i pomożemy dopełnić wszelkich formalności!

KONTAKT:
Strefa Obsługi Pracodawców
tel.: 77 448 99 33

Doradcy Klienta Instytucjonalnego:
Małgorzata Gruszka tel.: 665 268 726
Daniel Machnik tel.: 665 277 343
Artur Canecki tel.: 883 007 006
 

Otwórz