Informacja RZGW o stanie wód w rzekach oraz zbiornikach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Informacja RZGW o stanie wód w rzekach oraz zbiornikach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na administrowanych przez siebie rzekach i zbiornikach wodnych.

Obecnie stany wód na wodowskazach środkowej Odry oraz jej dopływów układają się w strefie stanów niskich i średnich, a dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich.

W związku z powyższym mogą wystąpić znaczące utrudnienia w wykorzystywaniu rzek i akwenów wodnych do aktywności sportowych, turystyczno-rekreacyjnych oraz wędkarskich. Do wszystkich użytkowników zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.

Otwórz