Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 266/3 o pow. 0,1421 ha, położona w Paczkowie przy ul. Krótkiej.
2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 266/4 o pow. 0,1090 ha, położona w Paczkowie przy ul. Krótkiej.
3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 50/3 o pow. 0,1476 ha, położona w Dziewiętlicach.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1) Lokal mieszkalny nr 4, położony w Paczkowie przy ul. Kościelnej 4.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz