Statut Gminy Paczków został uchwalony 4 września 2003 roku.

Statut określa:

Dokumenty do pobrania: